НАПРАВА НА СИЛНОТОКОВИ И СЛАБОТОКОВИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

-ЕЛ ТАБЛА

-АУДИО И ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ

-КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

-МОНТАЖ НА:КЛЮЧОВЕ,КОНТАКТИ,

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

-ЗВЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ

-СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ

-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

-МЪЛНИЕЗАЩИТА

-ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

-ДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

-ПОДДРЪЖКА НА:СГРАДИ,ОФИСИ,

ЗАВЕДЕНИЯ,МАГАЗИНИ